Bruunshåbvej 25b, 8800 Viborg
25 67 87 00
moellehoejhallen@mail.dk

INFORMATION

Her på siden finder du information om hallens ide og historie, bestyrelsen, priser mm.


HISTORIEN BAG

En udvidelse af Møllehøjskolen ved sammenlægning af flere skoledistrikter, kombineret med et tættere samarbejde i det lokale foreningsliv, medførte et behov for etablering af et lokalt samlingssted, der skulle danne rammen om et øget fællesskab på tværs af interesser og alder.

BESTYRELSEN

Møllehøjhallens bestyrelse består af :

Leo Jacobsen (formand), Høgevej 23, Bruunshåb tlf. 4084 8926
leojacobsen47@gmail.com

Erland Aarup,  
tlf. 3031 7611
Aarup.erland@gmail.com 

Frank Staugård 
tlf. 8667 3596 – 4025 5509
Frank@veidec.dk

Brian Andersen.
Tlf. 3112 5186  
mail@brianandersen.eu

Bjarne Drongesen.
Tlf. 2629 1271  
drongesen@live.dk

Jonas Lund Nissen.
Tlf. 2917 7276  
fam.lund.nissen@gmail.com

IDEEN

Idræt, foredrag, teater, musik, møde- og skoleaktivitet er blot nogle af de aktiviteter, der præger Møllehøjhallens dagligdag. Derfor har mangfoldighed og fleksibilitet været en afgørende faktor for projektets arkitektoniske idé. Møllehøjhallen giver på én gang rum til :

  • Lokale kulturarrangementer og aktiviteter under   folkeoplysningen, såvel indendørs som i det fri.
  • Det lokale idrætsliv.
  • Møllehøjskolens idrætsaktiviteter og kreative fag som musik og teater.

Med sin placering i umiddelbar tilknytning til Møllehøjskolen og midt i et boligområde er Møllehøjhallen det naturlige bindeled for de spontane og planlagte aktiviteter, der præger lokalsamfundet.

I landskabelig sammenhæng er Møllehøjhallen placeret på et højtliggende fladt areal i et større område præget af fredede gravhøje. Dette forhold har haft stor indflydelse på bygningens samlede fremtoning, hvor selve hallen er udformet som en rektangulær blok, hvis volumen nedtones af mindre sidebygninger der skiller sig ud i farver og arkitektur. Sidebygningen mod nord består billedligt af tre mindre fritstående volumener adskilt af glas, der samles af et let svævende lag.

Møllehøjhallen orienterer sig mod Bruunshåbvej, hvor den primære indgang via en stor trappe, giver direkte adgang til sidebygningens øverste etage, bygningens hjerte. 

Her mødes man af et lyst og rummeligt foyer- og internetcaféområde. En gangbro gennem de dobbelthøje glasrum binder funktionerne i sidebygningens tre bygningskroppe sammen og formidler overgangen til caféområdet i midten.

Caféen er i åben forbindelse med hallen og danner derved den ideelle ramme om et varieret aktivitetsudbud.

UDLEJNING

Det er muligt at leje Møllehøjhallen til foredrag, fester, idrætsarrangementer mm.

Halleje: 
Hallejen er  kr. 294,44 pr. påbegyndt time. Ved arrangementer, hvor inventar mv skal opstilles før og nedtages efter, skal tillægges 1 times halleje.

Mødelokale:
Leje af mødelokale er kr. 147,19 i timen

Kontakt halinspektør Morten Dalsgaard på  2567 8700 eller send en mail til moellehoejhallen@mail.dk

GLEMTE SAGER

Der ligger meget glemt tøj, fra sæson 2022/2023

Alt dette gemmer vi selvfølgelig, og man kan altid hente ved at kontakte Morten. Dog giver vi glemte sager, som ikke er afhentet inden afslutningen af en sæson, til Røde Kors, så tænk over det og kom og afhent glemte ejendele.