Bruunshåbvej 25b, 8800 Viborg
25 67 87 00
moellehoejhallen@mail.dk

Ny halinspektør

Efter mere end 12 års ansættelse som halinspektør i Møllehøjhallen, har Knud Brøndum, Tapdrup, opsagt sin stilling med virkning fra 1. januar 2020.

Møllehøjhallen blev indviet i 2003, og de 2 første halinspektører var alene ansat i 2 år hver.

Knud Brøndum har således i mange år sat sit præg på Møllehøjhallen og har i årenes løb fået skabt mange positive kontakter til de lokale foreninger, men også til foreninger uden for det normale dækningsområde, det gælder SIK Håndbold, Viborg Sportsdanserforening, Viborg Hamonikaklub, VFF Fodbold og en del andre.

Typisk for Knud har han opsagt sit job i rigtig god tid, så Møllehøjhallens bestyrelse har haft mulighed for at finde en god og fremadrettet løsning.

Som ny halinspektør har vi igen ansat en lokal ildsjæl, idet vi har ansat Morten Dalsgaard, Bruunshåb, som halinspektør fra 1. november 2019. Morten Dalsgaard og Knud Brøndum vil køre et parløb i november måned, så Morten får den bedst mulige start i det nye job. Knud afvikler herefter ferie i december måned, inden han stopper som halinspektør

Morten Dalsgaard er 43 år og er opvokset i Tapdrup. I dag bor Morten på Bronzehøj i Bruunshåb, så han vil fra 1. november 2019 kun have 5 minutter på arbejde.

Morten har været såvel aktiv fodboldspiller som træner i BT i rigtig mange år. I de seneste år er det især pigefodbolden, der har haft Mortens fokus, og Morten og Inge har en stor andel i, at 7 idrætsforeninger netop har underskrevet en samarbejdsaftale omkring pigefodbolden i Viborg med holdbetegnelsen Viborg Q.

Vi er i bestyrelsen utrolig taknemlig over Knuds flotte indsats i de mere end 12 år, og vi er helt sikre på, at vi i ansættelsen af Morten har fundet den helt rigtige afløser, bl.a. også fordi hele familien Dalsgaard brænder for den lokale idræt.

Leo Jacobsen
Møllehøjhallen